Adoptiekinderen

Adoptiekinderen zijn kinderen die steeds vaker:

  • bij aankomst in Nederland al wat ouder zijn. In 2016 was ruim 60% van de kinderen twee jaar of ouder;
  • bij aankomst een ‘special need’ hebben. Dat wil zeggen dat zij een medische aandoening hebben of een verhoogd risico op medische of andere beperkingen. In 2016 had ruim 80% van de kinderen bij aankomst een special need.